Följ

Går barn gratis?

På vissa evenemang är det åldersgräns 13 år. Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap.
Åldersgräns anges under i Informationsrutan under respektive konsert (Se Evenemang).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åldersgräns på konserter och det gäller även i målsmans sällskap. Detta för att det kan vara skadligt för barns hörsel att vistas på konserter med hög ljudvolym. 

På vissa konserter finns barnbiljetter tillgängliga, kolla vad som gäller för just den konsert ni är intresserade av att gå på. Är barnet så litet att det sitter i knät på en vuxen behöver man inte betala. Detta gäller dock upp till max sex års ålder. Observera att det senare stycket ej gäller vid evenemang med åldersgräns.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.