Följ

Finns det hörslinga?

Hörselslinga finns från rad 11-23, sektion A. Vid de flesta tillfällen fungerar den, i synnerhet vid akustiska konserter. Dock kan den ibland, vid konserter med mycket elförstärkning, upphöra att fungera.

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.