Följ

Hörselslinga

Hörselslinga finns från rad 12-28, sektion A. Vid de flesta tillfällen fungerar den, i synnerhet vid akustiska konserter. Dock kan den ibland, vid konserter med mycket elförstärkning, upphöra att fungera.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.